Súkromné detské jasle

Miesto plné života, kde počuť srdečný a radostný smiech šťastných detí.

Kde nás nájdete?

.

Milí rodičia, dbať na psychomotorický vývoj našich najmenších, vychovávať a  socializovať, rozvíjať kreativitu, či už vo forme hudby alebo výtvarnej, učiť detičky návykom i jazykom, ale samozrejme i hrať sa, treba už od malička. Preto sú Vám naše jasličky denne k dispozícii a sme pripravení kedykoľvek prevziať  starostlivosť o Vaše detičky.

Už sa na Vás tešíme

Naše jasličky

Pozrite sa ako to u nás vyzerá.

Služby

Starostlivosť o deti a komfort pre rodičov.

Harmonogram

Denný a týždenný harmonogram.

O nás

Poskytujeme celodennú, poldennú, hodinovú ale aj sporadickú (občasnú) starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov  až do 4 rokov veku dieťaťa.

Láska k deťom a presvedčenie, že starostlivosť a výchova venovaná deťom v ich najútlejšom veku sú základné piliere, od ktorých sa odvíja ich ďalšie žitie a pôsobenie v staršom veku a dospelosti, ako aj snaha, dať deťom tú najlepšiu starostlivosť, opateru a výchovu, ktorú len sme schopné poskytnúť, to boli základné myšlienky, ktoré nás viedli a nakoniec dali naše sily dokopy.

Prečo si vybrať Harmóniu?

Vytvárame deťom prostredie plné lásky, harmónie, pohody a spokojnosti. Miesto, plné života, kde počuť srdečný a radostný smiech šťastných a spokojných detí.

Zápis – registrácia a podmienky

Rezervácia miesta je zabezpečená odovzdaním prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 100 EUR, ktorý je odrátaný z platby prvého školného.

Úhrada školného prebieha na základe prihlášky a dohody.

Úhrada školného a stravného sa uhrádza mesiac vopred vždy k 15. kalendárnemu dňu v hotovosti alebo na účet prevodným príkazom.

Zápis do jasličiek je možný počas celého kalendárneho roka!

Pozor, obmedzená kapacita! Vhodná rezervácia.

Výchovno – vzdelávací program

Prvé krôčiky s hudbou

Krúžok šikovných rúk

Pohybový krúžok

v

Angličtina hrou

Organizujeme aj ďalšie aktivity nielen pre deti, ale aj pre rodičov s deťmi, pri príležitosti sviatkov: fašiangový karneval, oslavu MDD, oslavy narodenín a menín, besiedku ku Dňu matiek, Vianočnú besiedku, divadelné predstavenia, fotenie…