O nás

Láska k deťom a presvedčenie, že starostlivosť a výchova venovaná deťom v ich najútlejšom veku sú základné piliere, od ktorých sa odvíja ich ďalšie žitie a pôsobenie v staršom veku a dospelosti, ako aj snaha, dať deťom tú najlepšiu starostlivosť, opateru a výchovu, ktorú len sme schopné poskytnúť, to boli základné myšlienky, ktoré nás viedli a nakoniec dali naše sily dokopy.

Hľadali sme formu, ako tieto naše myšlienky môžeme zrealizovať, ako poskytnúť deťom to najlepšie pre ich štart do života. 1. februára 2008 sme otvorili súkromné detské jasle; HARMÓNIA – ako výsledok nášho presvedčenia, nadšenia pre dobrú vec, odhodlania a tiež nemalého úsilia a snaženia.

Náš zámer vyplýva už z názvu našich súkromných detských jaslí – HARMÓNIA – t. j. snaha vytvoriť pre deti prostredie plné lásky, harmónie, pohody a spokojnosti. Miesto, plné života, kde počuť srdečný a radostný smiech šťastných a spokojných detí.

Poskytujeme celodennú, poldennú, hodinovú ale aj sporadickú (občasnú) starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov až do 4 rokov veku dieťaťa.

Pri umiestnení dieťaťa v našich jasliach Vám bude rodičovský príspevok vyplácaný v plnej výške do 3 rokov veku dieťaťa.

Starostlivosť o Vaše ratolesti je vykonávaná skúsenými pracovníčkami, v príjemnom prostredí.

Starostlivosť je orientovaná na oblasť dodržiavania hygieny a stravovacích návykov a hravý režim dňa.

Naša kuchyňa je zameraná na podporu zdravého životného štýlu, deťom je podávaná racionálna a vyvážená strava.

Stravné jednotky sú rozložené na 4 jedlá denne:

 • raňajky
 • desiata
 • obed
 • olovrant

Pitný režim je kontrolovaný pedagógmi, pričom deti majú voľný prístup k nápojom po celý čas dňa.

Prečo si vybrať Harmóniu?

 • individuálny a odborný prístup
 • základy anglického jazyka hravou formou
 • jasličky sú v prevádzke celoročne
 • na základe dlhoročných skúseností garantujeme rozvoj a podporu zdravého psychického, fyzického a sociálneho rozvoja dieťaťa ako jedinečnej individuality
 • sídlime v príjemnom a tichom prostredí s veľkým dvorom
 • bohatý program a všestranné edukačné aktivity
 • všetky činnosti sa realizujú s prihliadnutím k veku a schopnostiam dieťaťa
 • zápis je možný počas celého kalendárneho roka
 • dbáme na zdravý životný štýl detí prostredníctvom denného prísunu čerstvého ovocia a zeleniny, zdravej stravy, množstvom pohybových aktivít na čerstvom vzduchu
 • inšpirujeme sa pedagogikou Montessori

Naše ciele

Ktoré chceme dosiahnuť

 • viesť a vychovávať deti tak, aby sa z nich stali plnohodnotné ľudské bytosti, ktoré zodpovedne a vedome pristupujú k životu

 

 • objaviť a začať rozvíjať schopnosti a hodnoty, ktoré si každé dieťa nesie v sebe a ktoré sú len jemu vlastné

 

 • primerane veku dieťaťa postupovať pri výchove od stupňa, ktorý bol plne prežitý a pochopený, pomaličky ich viesť stupeň po stupni k stále vyššiemu poznaniu

Ako to chceme dosiahnuť

Vychádzať z prirodzených potrieb a zvyklostí detí, na základe citlivého a individuálneho prístupu ku každému dieťaťu sa zamerať na:

 

 • rozvíjanie vnímania a prežívania citom
 • rozvíjanie dobrých vlastností, schopností a tvorivosti u detí
 • rozvíjanie cností
 • výchova k dobru, láske, spravodlivosti a čistote vo všetkom konaní
 • výchova na základe príkladov a nie príkazov a zákazov
 • rozvíjanie nazerania na svet v logických súvislostiach
 • náuka o prírodných zákonoch, príčinách a dôsledkoch
 • výchova k zdravému životnému štýlu