HARMÓNIA
Súkromné detské jasle
Slnečná 34, Banská Bystrica
jasleharmonia@gmail.com
+421 917 357 664

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom za podporu a pomoc pri zabezpečení krajšieho a podnetnejšieho prostredia pre deti, ktorí nám poskytli finančný príspevok, ako aj materiálne dary vo forme hračiek, pracovných pomôcok pre deti a kancelárskych potrieb.
p. Figa, p. Kozinová, p. Kleniarová, p. Ďurečková

Zároveň ďakujeme všetkým firmám, ktoré nám pomohli tým, že sa sponzorsky podieľali ako naši partneri pri zabezpečení podujatia pre rodiny s deťmi "Rodičovské pexeso".
Spolupráca

Súkromné centrum voľného času
Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica


Hudobná škola


Budúca mamička

logo logo