HARMÓNIA
Súkromné detské jasle
Slnečná 34, Banská Bystrica
jasleharmonia@gmail.com
+421 917 357 664

Úvodné informácie

Detské jasle HARMÓNIA poskytujú tú najlepšiu možnú starostlivosť, opateru a výchovu pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka v príjemnom domáckom prostredí naplnenom harmóniou, láskou, radosťou a spokojnosťou. O Vaše deti sa staráme s veľkou pozornosťou a citom, vytvárame pre ne miesto plné života, kde počuť srdečný a radostný smiech, šťastných a spokojných detí.

- Bežná prevádzková doba je každý pracovný deň od 7:00 do 17:30 hod.

- Prevádzku máme otvorenú celoročne (aj počas prázdnin).

- Poskytujeme komplexnú, nadštandardnú:
  mesačnú celodennú starostlivosť,
  občasnú celodennú starostlivosť,
  poldennú mesačnú starostlivosť,
  občasnú hodinovú starostlivosť,
  starostlivosť mimo prevádzkových hodín.

Komplexná starostlivosť o dieťa zahŕňa: individuálny prístup k deťom, jednorazové plienky, vlhčené obrúsky, hygienické a toaletné potreby (púder, krémik, toaletný papier, papierové vreckovky, prírodné - ekologicky certifikované mydlo), podbradníky, antialergický vankúš a paplón, posteľnú bielizeň, uterák, pohár (dojčenskú fľašku), darček k meninám a narodeninám (pre deti prihlásené na mesačnú starostlivosť), pestrú, vyváženú a zdravú celodennú stravu (desiata, obed, olovrant), každý deň ovocie ako aj dôsledné dodržiavanie pitného režimu (prírodná neperlivá voda, ovocné a bylinkové čaje).
Keďže naše detské jasle nepatria do siete školských zariadení Ministerstva školstva, aj naďalej Vám prináleží rodičovský príspevok.


- Počas bežnej prevádzkovej doby sa o Vaše deti starajú tri pani učiteľky s VŠ vzdelaním pedagogického smeru a jedna pomocná sila.
- Okrem pravidelného týždenného výchovného, didaktického plánu, deti majú počas pobytu v detských jasliach, zabezpečené nasledovné pravidelné, doplnkové aktivity a krúžky:
Prvé krôčiky s hudbou,
Hipoterapia (jazdenie na poníkoch),
Canisterapia (aktivity so psíkom),
Výtvarný a pracovný krúžok šikovných rúk,
Pohybový krúžok pre zdravé telo.


Organizujeme aj ďalšie aktivity nielen pre deti, ale aj pre rodičov s deťmi, pri príležitosti sviatkov: fašiangový karneval, oslavu MDD, oslavy narodenín a menín, besiedku ku Dňu matiek, Vianočnú besiedku, divadelné predstavenia, fotenie...

Poplatky

Aktuálny cenník poplatkov za poskytované služby nájdete v záložke "Na stiahnutie" pod názvom "Všeobecné organizačné a platobné podmienky".

Denný režim

Denný režim je prispôsobený deťom podľa veku, ich psychickým, fyzickým možnostiam a hygienickým návykom. Zameraný je na podporu a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života.

do 08:30 hod. príchod detí
07:00 – 8:20 hod. voľné hranie sa
08:20 – 8:30 hod. spoločná hygiena (rozvoj hygienických návykov, používanie nočníka, toalety, umývanie rúk)
08:30 – 09:00 hod. desiata
09:00 – 11:20 hod. spoločné aktivity, ktoré sú prispôsobené veku a možnostiam detí zamerané na rozvoj:
  • vnímania a prežívania citom: rozvíjanie cností, dobrých vlastností, schopností a tvorivosti u detí,
  • sociálnych návykov: včlenenie sa dieťaťa do kolektívu a vytváranie sociálnych kontaktov, výchova na základe príkladov, nie príkazov a zákazov,
  • stravovacích návykov: naučiť deti samostatne jesť, výchova k zdravému životnému štýlu,
  • slovnej zásoby: prvé slová, rozširovanie slovnej zásoby čítaním detských knižiek, spevom piesní, básničiek a hier,
  • myslenia: veku zodpovedajúcimi hrami rozvíjanie nazerania na svet v logických súvislostiach, rozlišovanie farieb, predmetov a tvarov,
  • kreativity a motoriky: kreslenie, maľovanie, prvé strihanie, lepenie, modelovanie,
  • pohybových zručností: lozenie, samostatné sedenie, prvé kroky, chôdza, prechádzky, koordinácia hlasu a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní,
  • pobyt vonku.
10:00 – 11:20 hod. menšie deti doobedný spánok na čerstvom vzduchu
11:20 – 11:30 hod. spoločná hygiena
11:30 – 12:00 hod. obed
12:00 – 14:20 hod. poobedný odpočinok väčších detí,

individuálny prístup k deťom, ktoré nemajú potrebu spánku

12:00 – 13:00 hod. menšie deti (ktoré spali doobeda) hry a výchovné aktivity
13:00 – 14:20 hod. menšie deti poobedný spánok
14:20 – 14:30 hod. spoločná hygiena
14:30 – 15:00 hod. olovrant
po 15:00 hod. voľné hranie sa (za priaznivého počasia vonku) priebežný odchod detí domov


Deti chodia pravidelne, každý deň v dopoludňajších, aj v popoludňajších hodinách do priestrannej záhrady, kde majú k dispozícii na hranie pieskovisko, niekoľko preliezačiek, dve šmýkačky, hojdačky, detské motorky a ostatné exteriérové hračky a didaktické pomôcky. Pravidelne chodievame s deťmi na prechádzky do okolia súkromných detských jaslí.

Prihlásenie dieťaťa

Deti prijímame počas celého roka, ak máme voľné miesto, na základe riadne vyplnenej "Prihlášky dieťaťa do detských jaslí", ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú "Všeobecné organizačné a platobné podmienky" súkromných detských jaslí HARMÓNIA. K vyplnenej prihláške rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a kópiu preukazu zdravotného poistenia. Občasný pobyt dieťaťa v detských jasliach je potrebné dohodnúť vždy telefonicky, najneskôr deň vopred do 12:00 hod. Objednávky a platby za starostlivosť o dieťa počas víkendov, sviatkov a v noci je potrebné riešiť s pracovníčkou centra vždy minimálne 2 dni vopred. Prihlášku pre prijatie dieťaťa do súkromných detských jaslí je možné stiahnuť si z našej internetovej stránky alebo vyzdvihnúť osobne v detských jasliach HARMÓNIA, prípadne môže byť, na požiadanie rodičov, prihláška zaslaná poštou.

Tešíme sa na Vaše deti a už dnes Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.